Spływy kajakowe

Spływy kajakowe - cennik

RZEKA GWDA

(koszt 1 transportu obejmuje max. 12 kajaków i 8 osób)

Gwda wypływa z południowego brzegu jeziora Wierzchowo (mezoregion Dolina Gwdy). Jezioro to ma tylko 2 nazwane dopływy: Strużka oraz Bielec. Nie wyróżnia się obecnie jednego obszaru źródłowego Gwdy. Do 1945 r. za obszar źródliskowy Gwdy uznawano teren przy osadzie Kamienna (gmina Biały Bór)[2]. Jednak obszar ten nie został wyróżniony przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych IMGW, a został zakwalifikowany do zlewni Bielca (o większych przepływach)[3].

Z jeziora Wierzchowo, rzeka płynie na południe przy południowej części wsi Stare Wierzchowo. Następnie dalej na południe do jeziora Smolęsko. Wypływa od południowego brzegu i biegnie w kierunku południowym. Dalej przepływa przez zachodnią część wsi Spore. Stąd dalej na południe, gdzie wpada do północno-zachodniej zatoki jeziora Wielimie. W pobliżu wsi Gwda Mała wpada do rzeki jej odnoga, Dołga (przepływająca m.in. przez Dołgie Jezioro). Następnie Gwda krzyżuje się z drogą krajową nr 20 oraz torami linii kolejowej Szczecinek-Miastko-Słupsk, a ok. 2,5 km na południe z linią kolejową Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach wsi Lubnica wpada do niej największy jej dopływ, Czernica i aż do wsi Lędyczek wyznacza granicę pomiędzy województwami: wielkopolskim i pomorskim. Następnie płynie wzdłuż dróg krajowych nr 22 i nr 11, omijając miasto Jastrowie, oraz wieś Tarnówkę. Kolejno przepływa przez wieś Płytnicę, a ok. 9 km na południe przez Piłę. W miejscowości Ujście wpada do Noteci.

Średni przepływ rzeki w Pile wynosi 27 m³/s[4]. Gwda wpada do mniejszej w tym miejscu Noteci – średni przepływ w Ujściu po połączeniu rzek to 44 m³/s[5].

RZEKA CZERNICA

(koszt 1 transportu obejmuje max. 12 kajaków i 8 osób)

Czernica jest jednym z sześciu lewych dopływów rzeki Gwdy. Rzeka ta w całości płynie na terenie województwa Pomorskiego (początek bierze w powiecie bytowskim niedaleko Miastka) zbliżając się do północnego krańca województwa Wielkopolskiego wpada do Gwdy kilkaset metrów poniżej wsi Lubnica. Przez niecały kilometr przed wpływem do Gwdy stanowi naturalną granicę między tymi województwami. Długość rzeki to około 55 km. Mniej więcej w połowie Czernicy uchodzi do niej z prawej strony rzeka Biała- zasilając dość znacząco jej wody. Powierzchnia dorzecza Czernicy to 528 km2, a średni spadek 1,5 promila.

Spływ Czernicą nie należy do łatwych w jej górnym biegu ze względu na liczne przeszkody, nie nadaje się ona na tym odcinku do spływów długimi dwuosobowymi kajakami. Spływy dwójkami można zacząć od mostu we wsi Sporysz. Czernica nie jest tak popularna jak np. Piława, ale ma to swoje plusy. Ruch kajakowy jest mało dostrzegalny, na rzece raczej trudno o „korek”, nie ma również śmieci. Dużym autem Czernicy jest to, że w zasadzie płynie stale w lesie. Rzeka przepływa przez kilka mniejszych Miejscowości: Trzebiele, Brzeźnicę, Dzików oraz miasto Czarne. Woda Czernicy jest czysta ale nie jest przejrzysta jak to ma miejsce w Rurzycy czy Piławie, ma lekko brązową barwę i ze względu na dość szybki przepływ nie nagrzewa się zbytnio latem. Na szlaku dwie sztuczne przeszkody wymagające przenoski, pierwsza we wsi Przyrzecze, drugą jest młyn w samym centrum Czarnego.